8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (27.09.2021)

00:00 - 02:00 kesem
00:00 - 02:00 bunnys
00:00 - 06:00 esticam
00:00 - 06:00 nicolee
00:00 - 06:00 lucy
00:05 - 02:00 stav
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב