4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (22.04.2019)

00:00 - 06:00 nadin
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 02:00 yasmin
00:00 - 05:00 coral
00:05 - 02:00 yarin
00:09 - 05:00 karma
05:00 - 11:00 hagar
05:00 - 11:00 bianca
05:00 - 11:00 limor
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב