4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (07.07.2020)

00:00 - 02:00 emanuela
00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 06:00 alexia
00:00 - 06:00 meshi
00:00 - 06:00 kesem
00:05 - 02:00 nicolee
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 shoval
05:00 - 11:00 nirina
10:00 - 16:00 stav
10:00 - 16:00 inbar
10:00 - 16:00 ana
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב