4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (16.06.2019)

00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 alina
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 01:00 bunnys
00:04 - 01:00 inbar
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב