4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (08.12.2019)

00:00 - 02:00 yasmin
00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 shani_boobs
00:00 - 06:00 alexia
00:05 - 02:00 reut
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב